top
.

Ta' en uddannelse i virkeligheden

University College Nordjylland

Hvem er vi?

University College Nordjylland

Vi har 38 uddannelser, du kan vælge imellem. Vores uddannelser er tæt koblet med den virkelighed du skal ud i, når du er færdig med din uddannelse.

Vi er UCN

Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og teknologi.

  Professionshøjskole        Region Nordjylland
 


Mulighederne er mange

Vil du arbejde med sundhed? Med handel? Markedsføring, teknologi eller måske pædagogik? På UCN er mulighederne mange. Du kan vælge mellem 35 forskellige uddannelser inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.

Kobling til virkeligheden

Alle vores uddannelser er tæt koblet til den virkelighed du skal ud i, når du er færdig. Derfor kalder vi det uddannelse i virkeligheden.

Oplev verden

Drømmer du om en international karriere? Og vil du have ekstra sproglige og kulturelle kompetencer. Der er mange muligheder på UCN. Her kan du vælge mellem et studieophold på et udenlandsk universitet, eller tilbringe din praktik i udlandet. Eller du kan tage en international uddannelse på UCN. Vi tilbyder 20 forskellige uddannelser på engelsk, hvor du får et internationalt studiemiljø med studiekammerater fra mange forskellige lande.

Mød os!

UCN Business

Er du klar til en uddannelse i virkeligheden?

Vision

University College Nordjylland (UCN) i 2020 er kendt som en dagsordenssættende uddannelses- og vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv. Ambitionen er således at skabe og synliggøre en stærk profil for UCN, baseret på såvel vores uddannelsesaktiviteter som vidensaktiviteter, der gør UCN til et attraktivt tilvalg.

Dine muligheder

Refleksiv praksislæring

Læringstilgangen på University College Nordjylland.

Parat til fremtiden

På UCN vil vi markere os positivt ved, at vores dimittender er parate til fremtidens arbejdsmarked. Vi ønsker at være på forkant med arbejdsmarkedets kompetencebehov og uddanne mennesker, som er i stand til at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der kan kvalificere og udvikle praksis.

Samspil mellem teori og praksis

De faglige, personlige og sociale kompetencer, vores studerende opnår vores gennem uddannelser, skal være direkte anvendelige på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet for udviklingen af UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring.

Studievejledning

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte UCN's studievejledere. Studievejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at få besvaret spørgsmål om uddannelserne, din ansøgning, individuel kompetencevurdering (IKV) eller om merit.

Bliv en af os

Klar, parat, start

Det er vigtigt for os på UCN, at du får en god studiestart.

Inspirerende studiemiljøer

Uanset hvor du kommer til at studere på UCN, vil du møde et spændende og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både vil give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse. Som studerende på UCN får du ca. 9.500 medstuderende, der læser på vores seks campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Adgangskrav

På alle vores uddannelser er der generelle adgangskrav, som du skal opfylde, før du kan komme i betragtning til en studieplads. Derudover vil der på nogle uddannelser også være specifikke adgangskrav.

Fagområder


Byggeri, energi og miljø


Design og multimedie


Eksport og markedsføring


Forberedelseskurser


Industri og produktion


IT og programmering


Krop og sundhed


Sport, service og oplevelser


Økonomi og samfund


Pædagogik og undervisning

Vi er lige her

University College Nordjylland

Vi har cirka 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka 9.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og 900 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring, Thisted og Aalborg.Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og teknologi.

University College Nordjylland
Hobrovej 85
9000 Aalborg

T: (+45) 72 69 10 00
E: campus-hv@ucn.dk
W: ucn.dk