top
.

HAR DU REVISOR-DNA?

Når det kommer til valg af uddannelse, er der mange veje at gå, og det kan være svært at vælge. Har du interesse for tal, og vil du samtidig gerne have kontakt til mennesker, så er en traineeplads hos Redmark et valg, som baner vejen for en spændende karriere med masser af muligheder. 

Et af vores vigtigste mål er at være blandt revisionsbranchens mest attraktive arbejdspladser. Vi ved, at vores medarbejdere er vores største aktiv, og at deres viden og kompetencer er omdrejningspunktet for Redmarks succes. Derfor arbejder vi benhårdt på at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere.

Vi forsøger at skabe de rammer, der passer til dine behov, og vi giver dig muligheden for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Dit arbejde bliver en fast del af dit liv, men samtidig vil du også have tid til venner, familie og fritidsinteresser. 

Vi kan tilbyde dig en unik traineetid, hvor du sammen med andre unge kollegaer vil opleve et fantastisk sammenhold i de bedste rammer og møde nye udfordringer hver eneste dag.

Marlene Krog
HR Chef i Redmark


Den første tid

Den første tid hos Redmark bød på introduktionskurser med de øvrige trainees. Kurserne gav selvfølgelig et stort fagligt udbyttet, men de var også med til at skabe et stærkt socialt fællesskab mellem de andre trainees på tværs af Redmark. Det betyder meget, at man kommer godt fra start og lærer de andre trainees at kende.”

  Udfordringer

  Det er vigtigt for mig, at jeg bliver udfordret hver eneste dag. Jeg vil udvikle mig både fagligt og personligt. Redmark er præget af et uformelt og åbent arbejdsmiljø, som gør at jeg ikke er bange for at prøve ting af eller tage imod ansvar. Det er med til at styrke min selvtillid og mit gå-på-mod overfor nye udfordringer, og dem er der rigeligt af, når man viser man vil"

  - Sille, 19 år, trainee, baggrund: HHX

  Da vi startede, var vi en blandet flok, hvor nogen havde læst HHX an-dre finansøkonom. Jeg har selv en HHX baggrund. Redmark har været gode til at tilpasse hverdagen, udfordringer og krav efter vores forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. 

  Min personlige uddannelsesplan

  Man siger, at man ikke kan spå om fremtiden. Det er måske rigtigt, men hos Redmark kan jeg se mig selv i fremtiden. Vi blev allerede første dag præsenteret for vores personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen har sat min faglige- og personlige udvikling i system, og giver mig et overblik over min udvikling og de udviklingskrav, som Redmark har til mig. Baren er sat højt, og der bliver investeret meget tid i, at jeg som trainee lykkes med mine delmål. Uddannelsesplanen sikrer, at jeg hele tiden bliver udfordret til at yde mit bedste, samtidig er den med til at sikre min fremtid.”

  Fakta om Redmark

  • Mere end 230 medarbejdere 
  • DK's 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed
  • Kontorer i Aalborg, Aarhus og København

  Der er fart på

  Min hverdag hos Redmark er en kombination af tid på kontoret og besøg hos vores kunder. Der er mange forskellige arbejdsopgaver, der skal varetages, og to dage er sjældent ens. Der er fart på i hverdagen, men jeg brænder for det jeg laver, og detbetyder, at jeg altid har lysten til at udvikle mig.”

  - Nicklas, 25 år. trainee, baggrund: finansøkonom

  I den her branche kan man ikke bare møde fra 8-16, det kræver meget mere end det. Til gengæld får man også rigtig meget tilbage den anden vej. Det er en investering i egen fremtid.”

  Uddannelse

  Igennem hele trainee forløbet har jeg oplevet en god balance mellem uddannelseog praktisk erfaring. Det første år har jeg både deltaget på et internt og et eksternt raineeforløb, der afsluttes med en større skriftlig opgave.”

  Nu er jeg startet på HD 2. del. Grundet min uddannelse som finansøkonomhar jeg fået merit til HD 1. del. Det betyder, at jeg er afsted på universitetet 2 aftner om ugen. Fag som f.eks. regnskab, skat og økonomistyring klæder mig bedre på i forhold til min hverdag hos Redmark. Vi er flere fra kontoret, som læser sammen og det er med til at skabe et stærkt sammenhold.”

  Kundeansvar

  I starten af min traineeperiode arbejdede jeg rigtig meget sammen med min personlige coach, som gav mig opgaver og hjalp mig med at administrere og prioriteremin tid. Stille og roligt har jeg dog fået mere og mere ansvar og selvstændig kundekontakt.”

  Fordi det primært er mindre kunder, giver det mig mulighed for at arbejde helevejen rundt om kunden. Det giver mig en bred vifte af kompetencer, og klæder mig godt på til det videre forløb hos Redmark.”

  Hverdagen

  Hvis man tror, at en revisor bare sidder på et kontor fyldt med ringbind og med støv på skuldrene – så tager man fejl. Jeg oplever en fed kombination mellem teori og praksis, og jobbet som revisor betyder i høj grad også kontakt med mennesker. Det er utrolig rart, at der veksles mellem arbejde på kontoret og kundebesøg hosforskellige kunder.”

  Det er udfordrende, og jeg lærer meget af det. Min hverdag er præget af en stærk ledelseskultur i et uformelt miljø, hvor der ikke er langt fra trainee til partner. Jeg sidder i storrumskontor, og det giver en god dynamik og videndeling i hverdagen.”

  - Christian, 24 år, trainee, baggrund: finansøkonom

  Balance i en travl hverdag

  Revisionsbranchen er præget af, at vi har ekstra travlt i foråret. Her løber vi ofte stærkt, og der er brug for alle mand. Alligevel har Redmark en holdning til, at der skal være en sund balance mellem arbejde og fritid. Jeg arbejder rigtig mange timer i løbet af foråret, men det er sjældent på bekostning af håndboldtræning eller fritid med mine venner. Det er vigtigt for mig at have balance i hverdagen, det giver mig mere energi, når jeg er på arbejde.”

  Én stor familie

  Et stærkt socialt fællesskab var en vigtig parameter for mig i valget af traineeplads. Derfor var det også meget positivt, at det allerede til ansættelsessamtalen blev tydeligt for mig, at Redmark vægter det sociale fællesskab højt. Allerede inden jeg startede hos Redmark, blev jeg inviteret med til forskellige sociale arrangementer,det betød, at jeg hurtigt kom til at kende mange af mine kommende kollegaer.”

  Allerede fra første arbejdsdag oplevede jeg, at blive en del af et professionelt fællesskab,hvor der er plads til alle. Jeg blev hurtigt en del af det sociale fællesskab i min daglige arbejdsgruppe, lærte de andre fra kontoret at kende og etableredehurtigt et bredt netværk på tværs af hele Redmark.”

  I starten var de bare mine kollegaer, men i dag arbejder jeg faktisk sammen med nogle af mine bedste venner.”

  Adresse
  Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

  Website
  redmark.dk

  Læs mere
  Redmark

  Følg os
  Redmark