top
.

Din uddannelse i København City

KVUC

Hvem er vi?

KVUC

KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter - en selvejende institution under staten. Vi tilbyder fleksibel voksenuddannelse på mange niveauer.

Vi er KVUC

KVUC's mission: Forberedende uddannelse, der bringer folk videre. På KVUC løfter vi en essentiel uddannelsesopgave i hovedstaden. Vi sikrer, at unge og voksne kan komme fra et foreløbigt uddannelsesniveau til et kompetence- og adgangsgivende niveau.

  Gymnasial supplering          København
 


Mangfoldighed og Puls

KVUC er et uddannelsessted for storbyens unge og voksne. Med KVUC’s placering midt i København er vi en del af byens puls, hvor 500 medarbejdere og mere end 10.000 kursister i alle aldre og med forskellige sociale, kulturelle og etniske baggrunde hvert år skaber et mangfoldigt rum for læring og udvikling. KVUC tilbyder et åbent og seriøst studiemiljø, hvor udgangspunktet altid er inkluderende og fagligt funderet.

Den bedste vej for den enkelte

På KVUC fokuserer vi altid på høj faglighed og på, hvordan vi kan løfte den enkelte kursist videre. Det gør vi ved at skabe et varieret og fleksibelt uddannelsesudbud. På KVUC kan undervisning afvikles både i et fysisk rum og i et virtuelt rum – og i en kombination af de to. Både i de virtuelle tilrettelæggelsesformer og i holdundervisningen er der mulighed for at være en del af et fagligt fællesskab med tæt kontakt til engagerede lærere, vejledere og medkursister.

Uddannelsesløft uanset baggrund

Flere af KVUC’s kursister har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Nogle gange er voksenuddannelsen blevet betegnet som “second chance”, men det er måske mere rigtigt at sige, at KVUC også er en ny chance for dem, som har genfundet deres lyst og motivation til at lære og komme videre mod en ny fremtid. Med et af landets højeste karaktergennemsnit på hf, viser vi, at vi er med til at løfte.

Mød os!

Tidligere elever

Se med og find ud af hvordan hf-flex kan tilpasses til din hverdag.


Mød Stephanie, HF-Flexkursist

Mellem forestillingerne på Det Kongelige Teater finder 22-årige Stephanie skolebøgerne frem til sit online hf-studium på KVUC. Se hvordan Stephanie får sin passion for ballet og ønsket om en solid uddannelse til at gå op i en højere enhed.


Mød Nicolai, HF-Flexkursist

Nicolai er landsholdsspiller i volleyball. Det kommer han aldrig til at leve af. Derfor læser han hf over nettet - på hf flex - og drømmer om at komme ind på idrætsstudiet - på KVUC kan du skræddersy din hf til det, der passer dig


Fysik spænder ikke ben for landsholdet

“Jeg må være ærlig og erkende, at volleyball ikke er en særlig stor sportsgren i Danmark. Derfor kan du ikke tjene penge på det. Uddannelse er derfor meget vigtigt for mig. Det er det, jeg skal leve af resten af mit liv”, siger Nicolai.

Læs hele artiklen

KVUC har fokus på de fire F’er:

Forskellighed i alder, baggrund og holdninger anerkendes som en vigtig ressource, der kan og bør udnyttes positivt til at skabe ny erkendelse og gensidig forståelse. Dette forudsætter, at rummelighed og tolerance vægtes højt.

I et rummeligt miljø, hvor man giver god plads til individuelle forskelle, er det afgørende samtidig at støtte opbygningen af sociale relationer i et fællesskab, der kan skabe samhørighed og tryghed. Medindflydelse og medansvar ses som kerneværdier i fællesskabet.

Fokus på faglighed betyder, at man værdsætter og prioriterer professionel viden og kompetence og en seriøs studie- og arbejdsmæssig indsats. Et højt fagligt niveau fremmer engagement og arbejdsglæde.

Fornyelse forudsætter vilje til forandring, mod til at bryde med det kendte og handlekraft til at iværksætte eksperimenter. Vægt på fornyelse - både faglig, pædagogisk og organisatorisk - skaber energi, fremdrift og udvikling.

Dine muligheder

Tag hul på din fremtid

Vi hjælper dig gerne i gang.

Tal med en vejleder

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse der er rigtig for dig, hvilke kurser du skal vælge, eller hvordan du får studiet til at passe ind i dit liv og hverdag? Så er det en god idé at tale med en vejleder. Det er også i vejledningen, at de fleste kursister bliver tilmeldt kurser og forløb. 

Få hjælp til afklaring

På KVUC har vi en vejledning for hvert uddannelsesområde, så du altid kan få målrettet hjælp - både før og under dit studium. Vejlederne afholder desuden kurser og seminarer om fx studieteknik og optagelse på videregående uddannelser

Tilmeldning

De fleste uddannelser tilmelder du dig hos vejlederne, som hjælper med at finde hold og planlægge et forløb, der passer til lige netop dig. På nogle uddannelser er der særlige ansøgningsfrister og -skemaer, og nogle hold har online tilmelding.

           

Bliv en af os

Kom godt igang på KVUC

Din fremtid begynder her

Undervisningen

Undervisningen på KVUC ruster kursisterne til fortsat uddannelse. På KVUC har vi en undervisningsform, der er tydelig i krav og kriterier, og som i videst muligt omfang inddrager autentiske arbejds- og samfundsforhold og kursisternes egne livserfaringer. 

Vi tager udgangspunkt i kursisternes ressourcer og styrker dem. Arbejdsformerne er varierede, og kursisterne er selv aktive i vejen til forståelse, indsigt og faglig udvikling og læring. At være kursist på KVUC åbner for mange muligheder. Men vi stiller også krav til vores kursister og forventer, at de stiller krav til os.

De to bygninger

Vi tager udgangspunkt i kursisternes ressourcer og styrker dem. Arbejdsformerne er varierede, og kursisterne er selv aktive i vejen til forståelse, indsigt og faglig udvikling og læring. 

At være kursist på KVUC åbner for mange muligheder. Men vi stiller også krav til vores kursister og forventer, at de stiller krav til os.

Find din uddannelse

HF FLEX

Hf flex er for dig, der ønsker et ekstra fleksibelt hf-studieforløb. På hf flex kan du vælge mellem hf online, som er 100% online fjernundervisning eller hf blend, som kombinerer online undervisning med fremmøde. 

Gymnasial supplering

Gsk (gymnasiale suppleringskurser) er for dig, som har en adgangsgivende eksamen, fx STX, men som mangler fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Med gsk kan du supplere din eksamen.

HF enkeltfag

På hf enkeltfag vælger du dit helt eget studieforløb. Du bestemmer selv, om du vil følge ét eller flere hf-fag, og på hvilken måde du vil gøre det.

På hf enkeltfag kan du tage enkelte fag eller en fuld hf i dit eget tempo, vælge målrettede pakkeforløb eller kombinere fag med KVUC’s øvrige tilbud, fx med hf flex som er online fjernundervisning.

Vi er lige her

KVUC

KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter - en selvejende institution under staten. Vi tilbyder fleksibel voksenuddannelse på mange niveauer.KVUC's mission: Forberedende uddannelse, der bringer folk videre. På KVUC løfter vi en essentiel uddannelsesopgave i hovedstaden. Vi sikrer, at unge og voksne kan komme fra et foreløbigt uddannelsesniveau til et kompetence- og adgangsgivende niveau.

KVUC 
Vognmagergade 8
1120 København K

T: (+45) 8232 6600
E: kvuc@kvuc.dk
W: kvuc.dk