top
.

Gør en forskel

Politiet

Hvem er vi?

Politiet

Livslang læring til dig, der har lyst til at gøre en forskel.

Vi er Politiet

Politiet har ansvaret for at sikre lov og orden i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Det, der kendetegner dansk politi, er bredden i personalesammensætningen med over 14.000 ansatte - heraf 3.000 i civile stillinger. Alle samarbejder tæt for at gøre en forskel for samfundet hver dag.

  Politiuddannelsen            Hele landet
 


Politiskolen

Et af de særlige aspekter ved politijobbet er den utroligt varierede hverdag. Derfor træner du på Politiskolen i at kunne analysere, reflektere og handle på et splitsekund, og uddannelsen lægger vægt på både boglige færdigheder og praktiske kvalifikationer.

Teori og praksis

Både samfundet, borgersammensætningen, kriminaliteten og politiopgaverne har i de senere år ændret karakter. Det stiller særlige krav til jobbet som politibetjent og dermed uddannelsen, der foregår i et tæt samspil mellem teori og praksis.

Kolleger fra første dag

En af de fantastiske ting ved at være ansat i politiet er, at der er et stærkt sammenhold både med kollegerne og ens klassekammerater”, fortæller Jonas. Både på Politiskolen og ude i politikredsene er der engageret og uformel omgangstone, hvor alle kolleger hjælper hinanden.

Mød os!

Livslang læring

Når man taler med politistuderende som Christa og Johan, oplever man, at de er mennesker med en særlig holdning og moral og et ærligt ønske om at servicere borgerne.

Gør en forskel

Man bliver stille og eftertænksom, når man har talt i en times tid med nogle politistuderende. Og man bliver imponeret. De kalder deres arbejde et kald, og de ser det som en særlig forpligtelse at skabe et trygt samfund og værne om det danske demokrati. Og de er klar til at gøre en forskel hver eneste dag.

Et ordentligt menneske

I løbet uddannelsen begiver du dig ud på en personlig rejse, hvor du får brugt mange sider af dig selv. ”Det bliver en livsstil, og politiet bliver en del af din identitet. Dét at være politibetjent kræver, at man tager ansvar, har selvindsigt og er ærlig omkring sine egne evner”, forklarer Christa.

Målrettet dit fremtidige job

”I løbet af de første 8 måneder på Politiskolen bliver man rigtig godt rustet til at komme ud og prøve teorierne af i praksis i en politikreds”, forklarer Jonas. Du får en praktikvejleder og en mentor, som deler alle deres erfaringer med dig. Og det er i patruljevognen, du oplever det helt særlige forhold mellem dig og din makker.

Din karrierevej

Et betroet job

Politiuddannelsen er en af de få, hvor du har praktikplads og bliver ansat allerede, når du starter. Fra første dag på Politiskolen er du prøveansat som politibetjent. Uddannelsen er SU-berettiget, og du får fuld løn under praktik.

Lærerne bakker dig op

Uddannelsens teorimoduler er inddelt i kortere tematiske kurser. Du får fantastiske medstuderende, der brænder lige så meget for sagen som du, og du får gode lærere, som kender dig og bakker dig op.

Godt forberedt

Det er både et betroet og et alsidigt job at være politibetjent. Derfor skal du besidde det nødvendige uddannelsesniveau og være personligt og fysisk rustet til at blive politistuderende. Og lad det være sagt med det samme: Du skal være god til at skrive dansk.

Karrieremulighederne er mange

Når du først er blevet færdiguddannet, følger nogle år, hvor du kommer til at arbejde med en bred vifte af politiopgaver og senere kan specialisere dig. Fx inden for færdsel, kriminalpræventivt arbejde eller ledelse. ”Politiet er en organisation, som har rigtig meget at byde på. Jeg finder efterforskningsarbejdet spændende, men kunne også se mig selv gå i rigtig mange andre retninger – og det giver uddannelse og job i politiet mulighed for”, forklarer Christa.

Bliv en af os

Bred personalesammensætning

Der er masser af muligheder i Politiet.

Én fælles arbejdsplads

Politiet byder på meget mere end politiuddannelsen. Det, der kendetegner dansk politi, er bredden i personalesammensætningen med over 14.000 ansatte - heraf 3.000 i civile stillinger. Ud over de politiuddannede, løser jurister, administrative medarbejdere, specialist- og akademikergrupper, håndværkere, kommunikationsfolk og en lang række andre faggrupper de opgaver, som er nødvendige for, at dansk politi kan udføre sit arbejde. Alle samarbejder tæt for at gøre en forskel for samfundet hver dag.

Politiets basisuddannelse

Politiuddannelsen er for dig, der er parat til at begive dig ud på din personlige dannelsesrejse og har lyst til at gøre en forskel for borgerne og samfundet hver eneste dag. Hele uddannelsen er målrettet dit fremtidige job og består i vidt omfang af tema- og problembaseret undervisning. Allerede efter otte måneder kommer du til at afprøve teorierne i praksis på en politistation. Når du bliver optaget på uddannelsen, bliver du samtidig ansat som polititjenestemand på prøve. Det betyder, at du er sikret en plads i praktikperioden, og at du bliver fastansat som politibetjent, hvis du gennemfører med et tilfredsstillende resultat. Normalt fastansætter vi ca. 95% af de politistuderende, der begynder på uddannelsen.

Vi er lige her

Politiet

Politiets officielle uddannelsessted for politibetjente i DanmarkPolitiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, di­rekte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øver­ste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, og politidirektørerne.

Politiet
Brøndbyøster Boulevard
2605 Brøndby

T: (+45) 45 15 26 10
E: blivpolitibetjent@politi.dk
W: politiskolen.dk