top
.

Som elev i Region Syddanmark er mulighederne dine

I regionshuset Vejle er der fokus på at skabe gode rammer og arbejdsforhold, så medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Som kontorelev får du en alsidig uddannelse som kontorassistent, hvor du selv har indflydelse på din hverdag og din uddannelse. Du får et nøje planlagt uddannelsesforløb, som giver dig mulighed for faglig og personlig udvikling, og elevpladsen giver dig et godt afsæt, uanset om du fortsætter i regionen eller søger videre efter uddannelsen.


Som kontorelev på Syddanmarks største arbejdsplads får du både ansvar, indflydelse og et stærkt netværk.

Som elev i regionshuset vil du blive en del af elevgruppen, der består af fire førsteårselever og fire andetårselever. I vil typisk spise frokost sammen, hvor I kan tale om, hvad der rører sig i hverdagen, ligesom I har mulighed for at tale om andet end arbejde i et fortroligt miljø. Derudover afholdes der løbende gennem uddannelsen faglige og sociale elevarrangementer. 

Som elev tilknyttes du en elevansvarlig på praktikstedet, som kan vejlede dig i stort og småt og fungere som din faglige sparringspartner. Derudover er der en uddannelsesansvarlig for samtlige elever, som vil være din kontaktperson under hele uddannelsesforløbet. Der afholdes løbende evalueringer under din uddannelse. Det sikrer medindflydelse og kvalitet gennem afklaring af, hvad der er dit ansvar, og hvad der er arbejdspladsens ansvar.

Ved Region Syddanmark mærker man hurtigt, at vi som elever bliver lyttet til og får lov til at få arbejdsopgaver på egen hånd og dermed også få et ansvar for arbejdsopgaverne. Vi er samtidig også så heldige at have 2. årseleverne, som er med til at skabe et rigtig godt fællesskab, og som altid er der for at lytte til, hvad vi har at sige og svare på spørgsmål.

Fortæller, Frederikke, 21 år, 1. årselev.

Fakta

Forudsætningen for en elevplads er, at du har taget et grundforløb til kontoruddannelsen. Grundforløbet til kontoruddannelsen kan tages på en lokal erhvervsskole eller på en af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Nogle forløb skal suppleres med ekstra fag, for at forudsætningerne for at få en plads som kontorelev er opfyldt. Du kan blive kontorelev med følgende grundforløb: 

  • EUX, HG eller HG-voksen med de rette niveauer.
  • HG-S.
  • HHX, STX, HTX eller HF suppleret med et EUD-studenter grundforløb.

Er du over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering, som kan indhentes på din lokale erhvervsskole.

Styrk dine kompetencer

Elevtiden varer to år, og der skal gennemføres tre skoleperioder. Du får en bred og alsidig uddannelse med praktik i tre forskellige afdelinger med spændende, selvstændige og varierende arbejdsopgaver. Vi tilbyder rammerne, men det er dig, der fylder dem ud. Du vil som elev hos os få mulighed for at komme på forskellige relevante kurser, som styrker dine kompetencer, og gør dig stærkere på netop det område, du arbejder med.

I løbet af de to år man er elev hos Region Syddanmark, skal man rundt i tre afdelinger med meget blandede arbejdsopgaver, der er med til at udvikle ens faglige og sociale kompetencer. Man har rig mulighed for at tage ansvar og lære. Region Syddanmark indfrier alle mine forventninger som arbejdsplads og uddannelsessted. De er yderst kompetente til at uddanne kontorelever, tage hånd om os, udfordre og udvikle os.

Fortæller, Janni, 30 år, 2. årselev.

Vi har brug for dig

Er du en af vores nye kontorelever, har du – ud over en god eksamen – også lyst til et administrativt arbejde. Du er nysgerrig efter nye opgaver men også med på, at rutiner er en del af arbejdsdagen. Du får en travl hverdag i en stor, offentlig virksomhed, hvor du i samråd med din elevansvarlige planlægger dine opgaver og udfører administrativ sagsbehandling. Du vil dagligt have kontakt med dine kollegaer, mens borgerkontakt er begrænset. 

Det er afgørende for regionen at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, der kan yde en god service til borgerne og dine andre kolleger. Derfor har vi brug for medarbejdere med mange forskellige uddannelser og kompetencer. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge job i den offentlige såvel som den private sektor, men din uddannelse kan også være et springbræt til at læse videre til fx kommunom eller administrationsbachelor.

Ved Region Syddanmark er der plads til alle, og der bliver taget supergodt hånd om dig, både af de elevansvarlige i de forskellige afdelinger og alle de andre medarbejdere. Som elev får man også god mulighed for at få et tæt bånd til de andre elever i Region Syddanmark, da der bliver arrangeret kurser, konferencer og meget mere, som man har rig mulighed for at deltage i.” Mette Marie, 25 år, 1. årselev

Fortæller, Mette Marie, 25 år, 1. årselev.

Adresse
Damhaven 12, 7100 Vejle

Læs mere
Young Career


Læs også om Mie, der vil skabe alkoholfrie cocktailbarer 

Mie Græsvænge Hansen har gennem det meste af sin studietid på RUC arbejdet målbevidst på at realisere sin drøm om en kæde af alkoholfrie cocktailbarer.