top
.

Søg altid at forstå
- før selv at blive forstået

Hos Future & Co tror vi på, at viden danner grundlag for en succesfuld rekrutteringsstrategi. Derfor har vi et konstant fokus på at få afdækket de unges holdninger til job og karriere,  så vi altid arbejder udfra en målgruppe-relevant kontekst. Hvert år gennemfører vi en række surveys, der stiller skarpt på hvordan de unge vil rekrutteres.

Er I nysgerrige på hvad de unge tænker om jeres (employer) brand, jeres uddannelsesforløb, jeres rekrutteringsproces m.v. - så har vi et unge-netværk med mere end 25.000 profiler, der er klar til at give svar.

Spørgeramme

Vi gennemfører både kvantitative online surveys, kvalitative telefon- og forkusgruppe-interviews samt voxpops og vi hjælper jer med udarbejdelse af de helt rigtige spørgsmål i forhold til den viden I søger.

Den rette målgruppe

I samarbejde med jer afdækker vi den relevante respondentgruppe og sikrer at jeres spørgsmål bliver stillet til en så repræsentativ del som muligt.

Rapport

Vi ved at god rapportering er afgørende for en vellykket survey. Derfor afdækker vi altid hvad formålet med jeres survey er, f.eks om I skal kunne handle på den viden I får, hvem skal data være tilgængelige for, ønsker I en visuel præsentation m.v.? 

Future & Co

Strandgade 4A    |   1401 København K Strandvejen 70    |   2900 Hellerup


T: + 45 32 500 598
E: hello@futureco.dk

 

CVR.: 31 58 46 98
Vi glæder os til at hjælpe jer!